Tsume Art - Naruto Shippuden 4th War Uchiha Sasuke & Uzumaki Naruto (Licensed)

Tsume Art - Naruto Shippuden 4th War Uchiha Sasuke & Uzumaki Naruto (Licensed)

S$1,400.00Price

[Studio]: Tsume

[Character]: Naruto Shippuden 4th  War - Uchiha Sasuke & Uzumaki Naruto

[Material]: Resin

[Scale]: 1/6

[Size]: Uchiha Sasuke - 18cm X 36cm X 31cm

             Uzumaki Naruto - 18cm X 36cm X 36cm

[Version]: Uchiha Sasuke

                    Uzumaki Naruto  

[Deposit]:  Uchiha Sasuke - SGD 220

                      Uzumaki Naruto - SGD 260

                      Sasuke & Naruto - SGD 480

[Full Payment]: Uchiha Sasuke - SGD 700

                               Uzumaki Naruto - SGD 730

                               Sasuke & Naruto - SGD 1,400